Travní koberce

Pokládáme rolované kobercové trávníky nebo též trávníkové či travní koberce. Pokládání kobercových trávníků nabízí rychlé a systémové řešení pro extrémně zatěžované plochy, sportovní trávníky, rodinné zahrady apod. Každý zákazník ušetří pokládkou travního koberce z časového pohledu průměrně 8 až 12 měsíců, což je doba, kterou by jinak musel vynaložit pro vypěstování trávníku srovnatelné kvality. Navíc při pokládce kobercových trávníků odpadají starosti s výběrem vhodné směsi pro dané stanoviště, se založením trávníku, s odplevelováním vzcházejícího trávníku atd.

Chcete mít krásný trávník prakticky ze dne na den - napište - zavolejte.

....................................................................................................................................................